Ekonomifrågesport!

Jeopardy - Om ekonomi

Här kan du testa dina eller en kompis kunskaper i ett ekonomiskt Jeopardy. De ämnen som kan väljas är Nyckelpersoner inom ekonomin, Kluriga förkortningar, Upp och ner i ekonomin och Kända svenska innovationer.