Spartips

Berika dig med en minimalistisk livsstilBerika dig med en minimalistisk livsstil!

Många eftersträvar idag rikedom och ett rikare liv? Gör du det också? Om du vill bli rik ska du inte stirra dig blind på inkomsternas storlek. Fokusera istället på att reducera utgifterna. Det är en nyckel till framgång. Berika dig själv genom att tillämpa en minimalistisk livstil!

Det finns ett gammalt talessätt vars ursprung verkar vara okänt. En del tror att det härstammar från Skottland. Andra att det kommer från Småland. Vissa hävdar att det är grundaren av IKEAIngvar Kamrad, som har myntat uttrycket. Hur som helst är det en välkänd sanning att: "Det är inte de stora inkomsterna - utan de små utgifterna som gör dig rik"!

Minimalism
Begreppet minimalism kommer usprungligen från konstens (bildkonst och musik) och designens värld. Inriktningen avser verk som är befriade från konstnärens subjektiva uttryck och använder sig av så begränsade uttrycksmedel som möjligt.

Intresset har ökat för minimalistisk livsstil
Det blivit inne med en minimalistisk livsstil. Att leva minimalistiskt innebär i korthet att leva ett enklare liv med hänsyn till sin egen (och andras) ekonomi, komfort och miljö etc.

En minimalistisk livsstil är inget nytt utan har funnits länge inom områden såsom religionen, se t.ex. Buddhismen, där materiella ägodelar anses störa ditt sinne. Det finns också ett intressant tibetanskt talessätt som ger en fingervisning om deras syn på vad verklig rikedom innebär: "Den är rik som vet att han har tillräckligt"!

I takt med utvecklingen av vårt västerländska konsumtionssamhälle, har intresset ökat för en minimalistisk livsstil. En del har inspirerats av filmer som HeatIn To The Wild och Fight Club. Andra av böcker som t.ex. Simplify your lifeFörenkla ditt liv och bli lyckligare och mer harmonisk, samt Köpstoppsbloggen.

Många har fått upp ögonen för detta förhållningssätt av den uppmärksammade bloggaren Leo Babauta som bl.a. driver bloggarna Zen Habits och mnmlist. Missa inte hans intressanta och tankeväckande inlägg: Minimalist Fun: The 100 Things Challenge50 Things och On minimalism. Det finns också några svenska bloggar t.ex. minimalism.nu.

Vad innebär en minimalistisk livsstil
Det finns fyra grundläggande principer för att leva ett mer minimalistiskt liv:

 1. Inse att du redan har tillräckligt! Skriv ner en lista över saker du egentligen behöver. Den är garanterat inte lång. Vissa prylar har du bara för att du förväntas ha dem. Du vill helst ha det alla andra har, fast helst bättre (fler, större, dyrare, starkare, nyare)
 2. Avyttra saker som du inte använder! Det mesta som du inte har använt på ett par år kommer du troligtvis aldrig använda igen. Om du mot förmodan skulle behöva det någon gång går det alltid att låna, hyra, eller i värsta fall köpa på nytt (och sälja igen).
 3. Köp inte nya saker som du inte behöver! En populär minimalistisk metod för att undvika överkonsumtion är att vänta några veckor innan du köper något. Forskningen visar att ”lust” att handla avtar med tiden. Du inser att du egentligen inte behöver den där prylen längre. Det var bara en impuls.
 4. Underhåll, använd och ordna det du redan har! Allt du redan har bör användas ofta och mycket. Det bör användas med glädje och närvaro. Det du har ska ha sin plats i ditt hem. Vänj dig vid att ställa tillbaka det du har använt (lättare sagt än gjort). Oreda skapar stress och obalans. Fria ytor är lättare att hålla rena och de ger oss en känsla av harmoni.

Kopplingen ekonomi och minimalism
Hur hänger detta då ihop? Vad finns det för koppling mellan en minimalistisk livsstil och ekonomi? En utgångspunkt som sammanbinder begreppen ekonomi och minimalistisk livsstil är att bägge i grunden handlar om att hushålla med begränsade resurser i syfte att öka ditt välbefinnande! 

Som nämndes inledningsvis är fokusering på att reducera dina utgifter en viktig framgångsfaktor för att öka din rikedom.

Dina fasta utgifter (bolån, försäkringar, priser, el etc.) kan du enkelt reducera genom att använda följande värdefulla verktyg:

Dina mer rörliga utgifter går naturligtvis också att påverka, men kan vara nog så svårt. Inte minst genom invanda beteenden och konsumtionsmönster.

Det är här som en minimalistisk livsstil kommer in i bilden! Genom att tillämpa en minimalistisk livsstil kan du både öka din rikedom och få ett rikare liv:

 • Frigöra pengar (avyttra ägodelar, använd Blocket, skänk bort, släng)
 • Spara pengar (undvika framtida konsumtion)
 • Frigöra utrymme (hyr ut, skaffa ett mindre billigare boende)
 • Skapa en handlingfrihet (flexibiletet, mobilitet) 
 • Öka ditt välbefinnande (mindre stress, oro)

Vad tror du? Kan detta vara något för dig? Varför inte prova? Föreställ dig att ditt hem skulle börja brinna - vilka ägodelar skulle du då med kort varsel rädda? Eller tänk dig en situation där du imorgon måste lämna ditt hem på obestämd tid och fick ta med dig ägodelar motsvarande det som ryms i två resväskor - vad skulle du då packa ned? 

10 sätt att bli rik

Många eftersträvar idag att bli rik? Är det något som du strävar efter? Hur gör du då? Vilka knep använder du? Det finns enligt min mening 10 klockrena sätt som du kan använda dig av för att bli rik!

Följande tio punkter är grundläggande för att öka dina möjligheter att bli rik.

 1. Insikt. Skaffa dig insikt om ekonomi, din syn på ekonomi och dina ekonomiska styrkor och svagheter. 
 2. Kontroll. Skaffa dig kontroll över dina ekonomiska flöden och transaktioner. 
 3. Reducera fasta utgifter. Försök konsekvent att minimera dina fasta utgifter. 
 4. Minska rörliga utgifter. Ta vara på möjligheten att minimera dina rörliga utgifter. 
 5. Få högre sparränta. Utnyttja de möjligheter som finns att erhålla den bästa sparräntan och de bästa banktjänsterna. 
 6. Spara långsiktigt. Spara långsiktigt för framtiden på ett klokt sätt. 
 7. Minska dina skulder. Ha en genomtänkt strategi för hantering av dina skulder. 
 8. Pensionsspara. Spara inför din kommande pension på ett genomtänkt sätt. 
 9. Skaffa en sidoinkomst. Komplettera din fasta inkomst med en extra sidoinkomst. 
 10. Öka dina fasta inkomster. Utveckla din yrkesskicklighet.