Placeringstips!

Här nedan kan du läsa om olika placeringstips. Materialet är indelat i följande underrubriker: 1.Räntebärande konto, 2. Fonder, 3. Aktier, 4. Pensionssparande.

1. Räntebärande konto

Var får man idag den bästa sparräntan? I alla listor över jämförelser av sparräntor toppar ständigt Akelius Spar med en ränta på i dagsläget  mellan 3-6 % beroende på bindningstid. Akelius Spar är ett välkommet inslag på den ogina sparmarknaden, där kunderna oftast drar det kortaste strået. I Akelius är strået längre, men den relativa ersättningen i förhållande till risken kan för många vara svår att fastställa.

En av de tjänster som Danske Bank är ensamma om är tjänsten Duoflex. Det är en fullkomligt lysande sparprodukt för dig som samtidigt har bolån. Duoflex är inget specifikt konto utan är egentligen en bolånetjänst som höjer räntan på ditt vanliga löne- eller transaktionskonto. Med andra ord innebär Duoflex att pengar som du kanske inte kan eller vill avvara till amorteringar ändå kan användas för att förbättra boendeekonomin.

2. Fonder

Är du intresserad av investeringar? Tycker du aktiemarknaden är intressant? Har du dåligt med tid och begränsade kunskaper? Har du mindre medel att investera för? Då finns det alternativa placeringar som du bör titta närmare på! Om du är intresserad av aktieplaceringar, men kanske inte har den tid, kunskap och pengavolym som krävs finns det ett intressant alternativ: fondplaceringar i allmänhet och indexfonder i synnerhet!

Under senare tid har många fått upp ögonen på fondsparande, inte minst genom införandet av PPM-fonderna där det som bekant inte går att spara i något annat än fonder.

4 skäl att investera i fonder

 • Om du inte kan investera för åtminstone i storleksordningen 7-10 000 kr åt gången, då blir det förhållandevis dyrt att köpa aktier på grund av courtageavgiften. Det är då betydligt förmånligare att köpa fondandelar.
 • Om du inte har mycket tid, information, kunskap och slutledningsförmåga är det svårt att göra bra aktieaffärer. Det är då betydligt enklare att köpa fonder.
 • Med en fond får du en bredd, vanligtvis motsvarande 20-50 bolag, som du normalt sett inte lika lätt kan uppnå med  aktieinvesteringar.
 • Fonder kan också mot bakgrund av ovanstående punkt vara ett brakomplement till aktier, inte minst för att på ett enkelt sätt komma åt den globala aktiemarknaden inklusive tillväxtmarknaderna.

6 skäl att investera i indexfonder

Bra webbsajter med fondinformation
Den enligt min mening bästa webbsatjen med fondinformation är Morningstar. Där hittar du allt du behöver veta om fonder och fondmarknaden. En annan bra sajt med nyttig information är Fondbranschen.

Jag tycker fondinvesterande är underskattat av många. Det är ett utmärkt komplement till aktiesparande. Det ger dessutom en bra bredd i sparandet, inte minst  när det gäller globala marknader.

Köptips - Avanza Zero
Har du också tröttnat på de dyra Sverigefonderna som inte ger något extra i avkastning? Vill du uppnå samma avkastning som den svenska börsen, till så låg kostnad som möjligt? Då finns det ett oslagbart alternativ på den svenska fondmarknaden!

Det finns idag många Sverigefonder (ca 150 st.). De flesta är aktivt förvaltade fonder som till höga fondavgifter och efter eget huvud försöker hitta de bästa aktierna. Problemet är bara att de flesta inte lyckas bättre än den genomsnittliga utvecklingen på börsen. Lägg därtill de dyra avgifterna som tär. 

För dig som vill placera på Stockholmsbörsen finns ett alternativ helt utan avgifter. Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond som följer utvecklingen för OMX30 (huvudindexet SIX30RX är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna) på Stockholmsbörsen. Fördelen generellt med indexfonder är att det är ett enkelt sätt att få samma avkastning som genomsnittet på en aktiemarknad och att de har låga avgifter. I detta avseende är Avanza Zero oslagbar då de inte har några avgifter alls.

3. Aktier

Min aktieportfölj består av en blandning av en del trygga stabila utdelningsaktier kryddat med en del tillväxtaktier. Vissa av aktierna är en kombination av både och. Följande aktier tillhör just nu kategorin mina favoritaktier:

 • Hennes & Mauritz, klädjätten, fantastisk utdelnings- och tillväxtaktie.
 • Kinnevik, favorit bland investmentbolag, god utdelning, stor tillväxtpotensial.
 • Fortum Oyi, kraftbolag, stabil utdelningsaktie.
 • Statoil, oljebolag, stabil utdelningsaktie.
 • Telia Sonera, telebolag, stabil utdelningsaktie.
 • Danske Bank, doldis bland bankerna, stor tillväxtpotensial.
 • Avanza Bank, nätmäklare, god utdelnings- och tillväxtpotensial.
 • Bure Equity, mindre investmentbolag med tillväxtpotensial.
 • Novestra, mindre investmentbolag, stor tillväxtpotensial, äger bl.a. Diino världsledande datalagrings- och backupföretag.
 • Insplanet, framgångsrik försäkringsmäklare med stor tillväxtpotensial.

4. Pensionssparande

Att spara för pensionen är ett komplicerat område. Hur ska man tänka? Vad ska man placera sparandet i för produkter. Detta inlägg handlar om en modell eller en strategi för hur du kan placera dina pensions- sparpengar och hantera ditt pensionssparande! För mer pnsionstips hänvisas till sajten Pension Online!

Här följer ett förslag till en enkel strategi eller modell för ditt pensionssparande.

Utgångspunkter
Dina avsättningar till din pension består av 3-4 delar. Dels den Allmänna pensionen som staten förvaltar. Den är ej påverkbar och berörs inte fortsättningsvis. Dels Premiepensionen (PPM). Denna avsättning kan enbart placeras i fonder. Dels Tjänstepensionen som kan placeras i fonder eller traditionell försäkring. Slutligen en eventuell sista del i form av Individuellt pensionssparande (IPS) som kan placeras i aktier eller fonder.

Förslag till modell

 1. Samla allt ditt pensionssparande hos Avanza Bank. Se argument för detta i mitt tidigare inlägg Avanza Bank - Bästa nätmäklaren. Du kan där även "spegla" och administrera ditt PPM-sparande.
 2. Placera i billiga indexfonder, Se argument för detta i mina tidigare inlägg Indexfonder - ett intressant alternativ och Mina favoritfonder.
 3. Placera i Avanza Zero. Se argument för detta i mitt tidigare inlägg Avanza Zero - den oslagbara fondprodukten.
 4. Placera i stabila breda investmentaktier, tillväxtaktier och utdelningsaktier. Se mitt inlägg Mina favoritaktier

Placeringsstrategi

Premiepensionen (PPM)
Endast tillåtet med fonder. Pensionssystemet har per definition gjort alla svenskar till fondsparare. Kunskapsgraden om hur man handlar med aktier och fonder är dock generellt ganska låg i samhället. En generell rekommendation är att du ska strunta i råden från pensionsrådgivarna. Det är ganska få som lyckas placera i de bästa fonderna, se artikel i E24Få prickar vinnarfonder i PPM. Däremot är det alldeles för många som har en extrem och farlig aktieexponering, se artikeln Du kan förlora 50-60% av din pension. Satsa här därför på billiga indexfonder.

 • 50 % Avanza Zero, Sveriges billigaste fond, fonden utan avgifter, speglar börsens 30 största bolag.
 • 50 % AP7 Aktiefond, finns bara i PPM, billigaste (0,15 %) och kanske bästa globala indexfonden.

Med detta upplägg får du en sammanlagd förvaltningsavgift på 0,075 %!

Tjänstepensionen
Här kan man vanligtvis välja mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring. En traditionell försäkring har en förhållandevis låg avkastning och höga avgifter. Satsa därför på en fondförsäkring. Här kan man inte spara i aktier utan det handlar om fonder. Se även artiklarna Så spöar du Warren Buffet och Varannan en lågprisfond. Därför föreslås också här en billig indexfond.

 • 100 % Avanza Zero, Sveriges billigaste fond, fonden utan avgifter, speglar börsens 30 största bolag.

Individuellt pensionssparande (IPS)
Här kan man satsa på aktier eller fonder. Jag föreslår här aktier eftersom fonder är huvudalternativet i ovanstående delar. Eftersom månadssparandet i regel utgörs av mindre summor (vanligtvis mellan 100 - 1000 kr) blir det med hänsyn tagen till courtageavgiften för dyrt att investera i aktier varje månad. Här föreslås att "parkera" pengarna i en billig indexfond och därefter göra investeringar när summorna uppgår till ca. 5-7 000 kr. Courtageavgiften blir i detta fall rimlig. Satsa här på 5 stabila aktier. En blandning av tillväxtaktier, investmentaktier och utdelningsaktier.

 • 100 % Avanza Zero, Sveriges billigaste fond, fonden utan avgifter, speglar börsens 30 största bolag.
 • 20 % Hennes & Mauritz, klädjätten, fantastisk utdelnings- och tillväxtaktie.
 • 20 % Kinnevik, favorit bland investmentbolag, god utdelning, stor tillväxtpotensial.
 • 20 % Fortum Oyi, kraftbolag, stabil utdelningsaktie.
 • 20 % Statoil, oljebolag, stabil utdelningsaktie.
 • 20 % Telia Sonera, telebolag, stabil utdelningsaktie.